Xưng tội bằng ngôn ngữ mà Cha Giải tội không hiểu có thành không?

Xưng tội bằng ngôn ngữ mà Cha Giải tội không hiểu có thành không?
Roma (Zenit. org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sự phụng vụ tại Đại học Giáo hoàng Regina Apostolorum.

Có ba tới bốn người thủy thủ Ba lan trong thành phố tôi đang chờ đợi về quê. Họ đã xưng tội với linh mục chúng tôi là người không hiểu tiếng tiếng Ba lan và người xưng tội không nói được tiếng Anh. Vậy sự xưng tội và giải tội đó có thành phép không?–K.D., Gibraltar.

Có nhiều khía cạnh phải xem xét ở đây. Hoàn cảnh thứ nhất là luật buộc chung phải xưngcác tội trọng. Điều này có nói trưng Giáo Luật, Số 960

“Việc thú tội cá nhân và toàn vẹn cùng với việc xá giải cấu tạo nên phương cách duy nhất và thông thường, nhờ đó người tín hữu ý thức mình có tội nặng được hòa giải với Thiên Chúa và Giáo Hội. Chỉ sự bất khả kham về thế lý hay luân lý mới chuẩn khỏi cách thú tội như vậy: trường hợp ấy, người ta có thể lãnh ơn hòa giải bằng những cách khác.”

Việc thiếu một ngôn ngữ chung giữa người xưng tội và cha giải tội có thể thuộc loại “không có khả năng thể lý và luân lý” là điều sẽ miễn khỏi luật xưng tôi hay xưng trọn vẹn, và cho phép đat sự hoà giải bằng phương tiện khác.

Tiếp tục đọc