Bác Ái và Yêu Thương

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Jn 13:34-35)

Vào một ngày, khi thầy khổ tu kia bắt đầu cầu nguyện, thầy thấy một bà mẹ nghèo tàn tật cõng trên lưng một đứa con thiếu dinh dưỡng, gầy gò ốm yếu, em là nạn nhân của sự ruồng bỏ và đánh đập. Nhìn thấy thế, thầy ngước mặt lên thân thưa với Chúa: Lạy Chúa chí ái, tại sao Chúa Sáng Tạo yêu thương có thể nhìn cảnh khổ đau và đáng thương như thế mà không làm chi và sao Chúa vẫn cứ lặng thinh? Và trong tận đáy sâu thẳm tâm hồn, thầy nghe tiếng Chúa trả lời: Cha đã làm một vài điều, Cha đã dựng nên con.

Tiếp tục đọc

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Bố Thí – Cầu Nguyện – Ăn Chay

(Mt 6, 1-6. 16-18)

Linh Mục Nguyễn Trung Tây

Trong “bài giảng trên núi” được Mát-thêu ghi lại, ta gặp thấy ba việc đạo đức truyền thống của người Do thái: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Những điều này, Dân Chúa xưa đã quen làm. Điều chúng ta chú ý ở đây là tính chất mới mẻ mà Chúa Giê-su đem lại và gọi mời chúng ta sống cách trọn vẹn. Thật là quan trọng vì những việc đạo đức này cũng đang được các ki-tô hữu thực hành nhưng ít nhiều vẫn còn theo tinh thần thế gian. Mùa Chay là cơ hội thuận tiện để mỗi người xét lại lối sống của mình. Phụng vụ của ngày đầu Mùa Chay giúp chúng ta nhìn một cách cụ thể các mối tương quan của bản thân mình đối với tha nhân, Thiên Chúa và chính mình, ngang qua việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay.

Tiếp tục đọc