Terexa Hai Dong Giesu va Con Duong Be Nho

Têrêsa Hài Đồng Giêsu sinh năm 1873, qua đời năm 1897, quả là một vị thánh rất trẻ, chỉ sống được 24 tuổi đời. Một vị thánh rất hợp thời. Một vị thánh rất gần với chúng ta. Cũng là một trong những khuôn mặt lớn của Giáo Hội công giáo, đã được Đức Piô XI tôn phong làm Bổn Mạng các xứ truyền giáo, ngang hàng với thánh Phanxicô Xaviê của mấy thế kỷ trước. Còn được phong tiến sĩ Hội Thánh 1997.

Trong đêm thứ sáu Tuần Thánh năm 1896, chị bị ho ra máu lần đầu tiên. Mười tám tháng cuối cùng là một cuộc tử đạo triền miên. Chị qua đời ngày 30.9.1897, hưởng dương 24 tuổi, với tiếng thì thào : “Lạy Chúa, con yêu Chúa !

Chúng ta biết được con đường nội tâm của thánh nữ nhờ vào quyển “Lịch sử một tâm hồn” và “Các lời nói” do bà chị ruột cũng là bề trên sưu tập. Têrêxa đi vào cái trọn vẹn, cái vĩ đại : chị muốn yêu mến Chúa Giêsu hơn bất cứ ai trên thế giới ; chị muốn dâng mình cho tình yêu nhân từ của Chúa như của lễ toàn thiêu ; chị muốn yêu tất cả mọi người, như Chúa Giêsu đã yêu. Chống lại kiêu ngạo, chị luôn nhận thức mình hoàn toàn bất lực và nếu có làm được gì, đó là do sức mạnh tình yêu của Chúa ban cho.

Đức ái đã cho Têrêsa chìa khóa, để tìm ra ơn gọi và chỗ đứng của chị trong Hội thánh.

Thánh nữ Têrêsa và tính cách hiện đại

Khi ngài mới chỉ 15 tuổi, ngài tách khỏi những trào lưu tư tưởng của thế giới trần tục đương thời mà những tư tưởng ấy đã chi phối các hoàn cảnh văn hóa, chính trị, xã hội của thời ngài. Nhưng đời sống cách ly của ngài không nhất thiết được phải cường điệu hoá. Trong khi sự thật có thể là những điều thoáng qua ấy thu hút những con người của thời đại của ngài thì câu chuyện về tháng cuối đời của ngài đã làm nổi bật một điều là yếu tính của thời hiện đại lẽ ra phải làm nhưng đã không làm – nó thuyết phục rằng nó có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề và nhuần thấm tất cả các mầu nhiệm mà không cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa. ngài không thể thoát sự ảnh hưởng bởi những khẳng định của khoa học thế kỷ 19 mà nó giữ lấy chìa khóa duy nhất để đến cánh cửa chân lý. (Ngài có thể biết nhiều về những con người tin mà chống lại những tranh luận khoa học đang nổi lên dữ dội trong thời đại ngài mà chú của ngài là Isidore Guérin đã từng là chủ bút của tạp chí Công giáo Bảo thủ). Có một sự khó khăn nào mà khoa học không thể giải quyết hay phép lạ nào mà nó không thể đơn giản hoá thành những sự kiện không? Một tháng trước khi Têrêsa qua đời, Têrêsa đã nói với chị của ngài Pauline (Mẹ Bề trên Agnes Jesus) rằng:

Đó là thứ lý lẽ của những người theo chủ nghĩa duy vật xấu xa đã áp đặt lên tâm trí con: Sau đó, nó không ngừng làm phát sinh những tiến bộ mới đó là khoa học sẽ giải thích mọi điều theo lẽ tự nhiên; chúng ta vẫn có lý vì mọi sự vẫn tồn tại và bỏ ngõ một vấn nạn.

Tiếp tục đọc