Đôi hàng về việc Tôn Kính Thánh Giuse

 Người khởi xướng việc tôn sùng Thánh Giuse trước tiên trong Giáo Hội là Đức Hồng Y Patricio Daily. Ngài đã chép nhiều sách để cổ võ cho mọi người thêm lòng tin tưởng và sùng kính Thánh Cả.

Thế kỷ thứ 15 ông Gerson Giám đốc Trường Đại học Paris, là một nhà Thần học lỗi lạc giữa thế kỷ, đã tiếp tục việc cổ động này. Một hôm trong Đại Hội nghị Constantinô, trước mặt đông đủ các vị Sứ thần Tòa thánh, các Thần học gia, các Luật gia …. Ông đã thuyết trình một bài rất hùng hồn về thế lực và lòng cha nhân lành của Thánh Giuse. Kết quả Hội Đồng đã tôn nhận Thánh Giuse là Đấng Bảo trợ Đại hội.

Cũng vào thế kỷ thứ 15 cũng có cha Bernadin Dòng Phanxicô, một diễn giả thời danh, đã đi khắp nước Ý để cổ động mọi người đọc kinh cầu Thánh Giuse và lập đền thờ kính Ngài.

Tiếp tục đọc

Việc tôn sùng Thánh Cả Giuse trong lịch sử Giáo hội

Ngày 19 tháng 3 hằng năm, Giáo hội cử hành lễ trọng kính Thánh cả Giuse. Tại nhiều nước, ngày lễ này được mừng cách long trọng và được coi là ngày lễ buộc, nghĩa là các tín hữu công giáo dự thánh lễ và nghỉ các công việc làm nặng nhọc hằng ngày.

Theo truyền thống Cựu Ước, Thánh Cả Giuse là con ngưòi công chính và trung thành. Thiên Chúa đã đặt Ngài làm Vị canh giữ Nhà của Người. Thánh Cả Giuse liên hệ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, với Dòng dõi Vua Đavit (Mt 1, 1-16 ; Lc 3, 23-38). Thánh Cả Giuse là Bạn cực sạch Đức Trinh Nữ Maria, Thành Nagiaret và là Cha nuôi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Thánh Cả Giuse là người hướng dẫn Thánh Gia trong lúc trốn sang Ai cập và trong lúc trở về cư ngụ tại Nagiaret (Mt 2, 13 -21).

Tiếp tục đọc

Tháng kính Thánh Giuse

Anh chị em thân mến,

Tháng kính Thánh Giuse đã bắt đầu.

Mở đầu Tông Huấn “Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế”Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết:

“Ngay từ thế kỷ đầu, các giáo phụ đã chứng tỏ cho thấy rõ ràng rằng: Thánh Giuse, như đã ân cần săn sóc Đức Maria và đã tận tình dạy dỗ Đức Kitô trong niềm vui sướng, thì Người cũng là Đấng coi sóc, bảo vệ Thân mình của Đức Kitô, tức là Hội Thánh mà Đức Trinh Nữ là hình bóng và là khuôn mẫu” (số 1).

I. Giuse, Ngài là ai?

Phúc âm không ghi lại được một lời nào của Thánh Giuse. Ngài là một con người kín đáo, thầm lặng, khiêm nhu và cẩn mật. Là người đồng thời với Đức Maria, thánh nhân đã cùng xuất hiện với Người nơi trang đầu của “Mầu nhiệm từ muôn thuở ẩn dấu nơi Thiên Chúa và nay được tỏ hiện” (x. Mt 1,16.18; Rm 16,25). Sự cao cả của thánh nhân, cũng như sự tương đồng giữa ngài với Đức Maria thật là kỳ diệu!

Thiên Chúa ưu ái đối xử với Đức Maria thế nào, thì Người cũng xử sự như vậy với Thánh Giuse. Và cả hai đều đáp lại cách quảng đại và tự giác. Như Đức Maria, Thánh Giuse đã được Thiên Thần truyền tin về Mầu Nhiệm Ngôi Lời nhập thể: “Hỡi Giuse, con vua David, chớ sợ lấy Maria làm vợ: thai nhi nơi bà là do Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20). Trinh nữ Maria đã được Sứ Thần kính chào là “người đầy ơn phúc” (Lc1,30). Giuse được Phúc âm gọi là “người công chính” (Mt 1,19). Đức Maria đã xưng mình là “tớ nữ của Thiên Chúa” và vui vẻ chấp thuận lời truyền tin. Thánh Giuse đã làm theo lời Thiên Thần dạy là rước vợ về nhà mình (Mt 1,24).

Để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Thánh Giuse suốt đời vẫn là một trinh phu mà Đức Maria là trinh phụ: “vì giữa hai ông bà không có việc tri giao vợ chồng” (x. Mt1,25). Rồi cả hai cùng tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin. Đức Maria với tư cách là Trinh mẫu của Chúa Giêsu do quyền năng Chúa Thánh Thần, và Thánh Giuse là người cha trinh khiết do Thiên Chúa tuyển chọn (x. Mt 6,3; Ga 6,42). Chúng ta hãy bắt chước gương trung thành và thánh thiện của các ngài.

Tiếp tục đọc