TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Tôn sùng Thánh Tâm là một việc thờ phượng rất phổ biến trong Hội Thánh Việt Nam.

Tượng ảnh Thánh Tâm được kính thờ đặc biệt tại các nhà thờ và các tư gia.

Việc kính thờ Thánh Tâm được thực hiện bằng nhiều cách. Như ca hát, đọc kinh, dâng mình. Có hình thức nhỏ. Có hình thức lớn.

Nói chung, tấm lòng người công giáo Việt Nam đối với Thánh Tâm đúng là tâm tình đạo đức nhiệt thành. Tâm tình này là một cách đáp trả lòng thương xót đặc biệt Chúa dành cho chúng ta.

Để tâm tình đạo đức này được tiếp tục kéo nhiều ơn Chúa xuống cho ta, nhất là trong thời buổi có nhiều thử thách về sống đạo như hiện nay, tôi xin phép trình bày một chia sẻ. Chia sẻ của tôi ở đây là nêu lên vài việc thiết tưởng nên nhấn mạnh trong việc tôn sùng Thánh Tâm.

Tiếp tục đọc

Hòa giải

Dụ ngôn về người cha nhân hậu là một trong những áng văn chương đẹp nhất của Tin Mừng. Chỉ một mình Luca, tác giả của Lòng Thương Xót Chúa, ghi lại dụ ngôn đặc biệt này. Với lối hành văn nhân cách hóa, tác giả đã diễn tả hình ảnh Thiên Chúa qua người cha nhân hậu, yêu thương và quảng đại đối với con cái mình. Ông thương cả hai người con, đứa con thứ hoang đàng trác táng, cũng như thằng con trưởng vô ơn lãnh đạm. Lòng người cha là như thế đó. Hổ không nỡ ăn thịt con, chẳng cha mẹ nào có thể quên con mình. Lòng cha cao như mây trời, tình mẹ mênh mông như biển rộng.

Tiếp tục đọc

Sám Hối Khơi Nguồn Hy Vọng

Chúng ta đã bước vào Mùa Chay thánh. Đây là thời gian mà thánh Phaolô gọi là thời gian thuận tiện, ngày cứu độ (xc. 2Cr 6,2b). Mùa chay là thời gian thuận lợi để chúng ta rà xét lại con người của chúng ta để biết chúng ta đang như thế nào, có đi đúng con đường Chúa đã chỉ cho không, mà nếu chúng ta đã đi lệch khỏi con đường Chúa chỉ dạy thì phải ăn năn sám hối trở về con đường lành. Sám hối là trở về với Chúa.

Tiếp tục đọc