Học hỏi về mùa Chay và mùa Phục Sinh

  

1. Mùa Chay là gi?

Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô.

 2. Mùa Chay kéo dài bao nhiêu ngày ? Khởi đầu và két thúc khi nào ?

Mùa Chay kéo dài 40 ngày, gồm 6 Chúa Nhật, khởi đầu từ Thứ tư Lễ Tro và kết thúc trước thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ năm Tuần Thánh.

 3. Việc xức tro mang ý nghĩa gì ? Khi xức tro thừa tác viên đọc lời gì ?

Việc xức tro nhắc nhở người Kitô hữu ý thức về thân phận thụ tạo mỏng dòn yếu đuối chóng qua, vì thế phải sống với thái độ khiêm tốn trước mặt Chúa để nhận ra và sám hối về những lầm lỗi thiếu sót của mình. Khi xức tro thừa tác viên đọc “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”

Tiếp tục đọc