Dân số Công Giáo tăng lên trên toàn cầu

Tòa Thánh VATICAN ngày 27 tháng Tư năm 2010 11:05AM theo bản tin liên hợp của Thông Tấn Xã Công Giáo toàn cầu (CNA/EWTN News) Nhà Xuất Bản của Tòa Thánh Vatican hôm nay đã công bố bản tường trình cho thấy có mức gia tăng dân số Công Giáo trên toàn cầu trong năm 2008 nhưng nghiên cứu cũng cho thấy có sự giảm đều số lượng các Linh mục, chủng sinh, và các tu sĩ không thụ phong trên toàn cõi châu Âu trong cùng thời gian đó.

Bản in mới nhất của Niên Giám Thống Kê Giáo Hội soạn thảo cho các năm 2000-2008, và các văn kiện phụ lục kèm theo cho thấy số lượng người theo đạo Công giáo đã từ 1 tỷ 045 triệu người ở năm 2000 đã tăng lên đến 1 tỷ 166 triệu người vào năm 2009, với mức tăng là 11.54%.

Tiếp tục đọc