Các Giáo Phận Hoa Kỳ đón tiếp 150 000 tân tòng

Cựu Dân Biểu chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich gia nhập Giáo Hội

Hoa Thịnh Đốn ngày 1, tháng 4, 2009 (Zenit.org).- Cựu Dân Biểu chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich, trở nên người Công Giiáo Chúa Nhật vừa qua, là một trong hàng ngàn người sẽ gia nhập Giáo Hội mùa Phục Sinh này.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cho hay ngày Thứ Ba khoảng 150.000 đã được chuẩn bị để gia nhập Giáo Hội Công Giáo Phục Sinh này.

Bản tin cho giới truyền thông ghi nhận rằng “con số này cho thấy sự tăng trưởng và sung mãn của Giáo Hội Công Giáo ở những nơi theo truyền thống chỉ là thiểu số.”

Tiếp tục đọc

Nghi Thức Tuyển Chọn Dự Tòng 2010 tại Giáo Xứ CTTĐVN, Arlington, VA.

Arlington, VA: ngày 21/2/2010: Chúa nhật trong thánh lễ 12 giờ trưa, cha xứ Nguyễn Đức Vượng đã cử hành Nghi Thức Tuyển Chọn cho các anh chị em thuộc lớp Giáo Lý Dự Tòng năm 2010.

22 dự tòng trong đó có 8 anh em và 14 chị em đã theo học Giáo Lý Tân Tòng từ ngày 6 tháng 9, 2009 dưới sự hướng dẫn của Thầy Phó Tế Micae Phạm Minh Kiên và thầy Vũ Trần Thành trong 6 tháng vừa qua.

Tiếp tục đọc

Một Bài Giáo Lý Cho Người Dự Tòng Trong Mùa Chay

Xin chia sẻ bài viết này, một bài Giáo Lý dành cho người Dự Tòng dưới hình thức một cuộc hội thoại. Đối tượng là một đôi bạn trẻ khoảng 30 tuổi, chị là Đạo gốc, anh là Dự Tòng, cả hai xin học Giáo Lý để sẽ chịu Bí Tích Thánh Tẩy và sau đó cử hành Bí Tích Hôn Phối. Tất cả câu chuyện được hư cấu như một tình huống có thật ngoài đời mà chúng ta có thể đã có dịp gặp ở nhiều lớp Giáo Lý Dự Tòng.

Tiếp tục đọc