Lời Chúa với chủ đề NIỀM VUI

Quý bạn đọc thân mền

Nhân dịp Xuân sắp về, Tâm Linh Vào Đời xin gởi những Lời Chúa với chủ đề NIỀM VUI

Thay cho Cánh Thiệp Đầu Xuân

Mỗi vị tự HÁI LỘC THÁNH cho mình

Đặt thành vấn đề cho chính mình, rồi suy tư, kiếm tìm

Chắc chắn sẽ gặp gỡ Chúa – qua những khám phá hấp dẫn liên tục như những ngọn nến lung linh

Cuối cùng, căn phòng Tâm Linh của mình sẽ bừng sáng

Lời Chúa được ứng nghiệm nơi mình

Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.(1Pr 2:9)

Rất thân mến

Tâm Linh Vào Đời

 

Tôi vui thú với lề luật CHÚA,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. (Tv 1:2)

Tv 5:12    Còn những người trú ẩn bên Chúa,
ước chi họ đều được hỷ hoan
và reo vui mãi tới muôn đời.
Tv 5:12 Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.

Tv 13:6   6 Phần con đây, con tin cậy vào tình thương CHÚA,
được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
Tv 13:6  Con sẽ hát bài ca dâng CHÚA, vì phúc lộc Ngài ban.

Tv 16:11   11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
Tv 16:11 ở bên Ngài,con hoan lạc chẳng hề vơi !

Tv 19:15   15 Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,

Tv 22:27   27 Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả thuê,
người tìm CHÚA sẽ dâng lời ca tụng.
Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.

Tv 25:13   13 Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,
và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

Tv 28:7   7 CHÚA là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.

Tv 28:7  Tôi đã được Người thương trợ giúp,
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

Tv 30:7   7 Thuở được yên vui, tôi tự nhủ :
mình sẽ chẳng bao giờ nao núng !

Tv 31:8   8 Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở,

Tv 31:8   Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.
Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom,

Tv 32:11   11 Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng.

Tv 32:11  Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.

Tv 34:3   3 Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Tv 34:6   6 Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

Tv 35:9   9 Hồn tôi sẽ vui mừng trong CHÚA,
hoan hỷ vì Người cứu thoát tôi.

Tv 37:4   4 Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Tv 37:11   11 Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp
và vui hưởng cảnh an lạc chan hoà.

Tv 40:17   17 Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !

Tv 40:17  những ai cảm mến ơn Ngài cứu độ
luôn nói rằng : “ĐỨC CHÚA vĩ đại thay !”

Tv 43:4   4 Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.

Tv 43:4  Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

Tv 46:5   5 Một dòng sông chảy ra bao nhánh
đem niềm vui cho thành của Chúa Trời :
đây chính là đền thánh Đấng Tối Cao.

Tv 48:3   3 Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,
là niềm vui cho toàn thể địa cầu.

Tv 51:14   14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;

Tv 53:7   7 Từ Xi-on, ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en ?
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,

Tv 53:7  nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !

Tv 55:15   15 đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi,
trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước.

Tv 63:8   8 Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

Tv 63:12   12 Chúng con sẽ vui mừng trong Thiên Chúa.

Tv 64:11   11 Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA
và ẩn náu bên Người.

Tv 68:4   4 Còn những người công chính
múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,
niềm hoan lạc trào dâng.

Tv 68:5   Danh Người là ĐỨC CHÚA ;
trước Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở.

Tv 69:33   33 Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên,
người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.

Tv 70:5   5 Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !

Tv 70:5 Chúng con cảm mến ơn Ngài cứu độ
luôn nói rằng : “Thiên Chúa vĩ đại thay !”

Tv 71:23   23 Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa.
Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc,
cũng vui sướng hò reo.

Tv 86:4   4 Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

Tv 89:43   43 Chúa nâng cao quyền thế bọn áp bức Người
và cho mọi kẻ thù được hớn hở mừng vui.

Tv 90:14   14 Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
để ngày ngày được hớn hở vui ca.

Tv 90:17   17 Xin cho chúng con được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.

Tv 94:19   19 Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.

Tv 97:11   11 Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,
niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay.

Tv 97:12   12 Trước nhan thánh CHÚA, người công chính hãy vui mừng
tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

Tv 98:4   4 Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Tv 104:34   34 Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,
đối với tôi, niềm vui là chính CHÚA.

Tv 105:43   43 Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,
vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

Tv 106:5   5 Xin cho con được thấy tỏ tường
phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn,

Tv 106:5 chúng con vui niềm vui dân Chúa
và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài.

Tv 107:30   30 Chúng con vui sướng, vì trời yên bể lặng
và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ.

Tv 118:24   24
Đây là ngày CHÚA đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

Tv 119:14   14 Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng
hơn là được tiền rừng bạc bể.

Tv 119:16   16 Con vui thú với thánh chỉ Ngài
chẳng quên lời Ngài phán.

Tv 119:24   24 Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,
chỉ bảo con như những người cố vấn.

Tv 119:47   47 Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
và hết lòng yêu mến.

Tv 119:70   70 Như đầy ứ mỡ, lòng chúng ra ngu muội,
phần con vẫn vui thú với luật Ngài.

Tv 119:77   77 Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

Tv 119:143   143 Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả.

Tv 119:162   162 Con mừng vui vì lời hứa của Ngài,
như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm.

Tv 119:174   174 Lạy CHÚA, con khát mong ơn Ngài cứu độ,
luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

Tv 126:3   3 Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại !
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Tv 128:6   6 được sống lâu bên đàn con cháu.
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.

Tv 131:2   Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

Tv 133:1   Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau,

Tv 149:5   5 Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,

Cn 2:10   10 Vì khôn ngoan sẽ vào tận lòng con,
và tri thức khiến hồn con vui thú,

Cn 10:23   23 Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu,
còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết.

Cn 10:28   28 Mong ước của người ngay dẫn đến vui mừng,
hy vọng của ác nhân sẽ tan thành mây khói.

Cn 12:20   20 Lòng kẻ mưu điều ác chất đầy chuyện lừa đảo,
người cổ vũ hoà bình được chan chứa niềm vui.

Cn 13:9   9 Ánh sáng người chính trực đem lại niềm vui,
ngọn đèn của ác nhân sẽ bị dập tắt.

Cn 15:13   13 Lòng mừng vui làm hân hoan nét mặt,

Cn 15:15   15 Kẻ cùng khốn thấy ngày nào cũng xấu,
đời người vui là yến tiệc kéo dài.

Cn 15:23   23 Biết đối đáp khiến con người vui thú,
nói đúng lúc, thật tốt đẹp dường bao !

Cn 15:30   30 Cái nhìn ngời sáng làm tâm hồn vui sướng,
tin tức may lành khiến xương cốt vững vàng.

Cn 21:15   15 Thực thi công lý là niềm vui cho người công chính,!

Cn 23:15   15 Hỡi con, tâm trí con khôn ngoan
thì lòng dạ thầy cũng vui sướng.

Cn 23:24   24 Thân phụ người công chính sẽ mừng vui,
đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỷ.

Cn 25:25   25 Tin vui từ phương xa đến
tựa nước mát khi cổ họng ráo khô.

Cn 29:3   3 Người mến chuộng sự khôn ngoan
làm cho cha vui thoả.

Cn 29:6   6 Ác nhân phạm tội là rơi vào cạm bẫy,
còn chính nhân được vui sướng hò reo.

Gv 2:10   Trong mọi gian lao tôi phải chịu, lòng tôi đã tìm được niềm vui, và đó chính là phần tôi được hưởng.

Gv 2:25   25 vì có ai ăn uống, có ai cảm thấy vui mừng phấn khởi mà không nhờ Thiên Chúa ban cho ?

Gv 2:26   26 Ai đẹp lòng Thiên Chúa, thì Người ban cho trí khôn ngoan, sự hiểu biết và niềm vui ;

Gv 3:12   12 Tôi nhận ra rằng đối với con người, không có hạnh phúc nào hơn là hưởng thú vui và sống thoải mái.

Gv 3:22   22 Từ đó, tôi nhận thấy : đối với con người, không có gì tốt hơn là hưởng những thú vui do công việc chính mình làm ra

Gv 5:19   19 Bấy giờ người đó không còn quá bận tâm về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa, vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn người đó được tràn ngập niềm vui.

Gv 7:14   14 Ngày gặp may mắn,
hãy cứ vui hưởng.

Gv 8:15   15 Tôi bèn ca ngợi sự vui vẻ sung sướng trong chuỗi ngày Thiên Chúa ban cho con người được sống dưới ánh mặt trời.

Gv 12:1   1 Giữa tuổi thanh xuân,
bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.

Dc 1:4   Chúa sẽ là nguồn hoan lạc vui sướng của chúng con.

Is 9:2   2 Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng.
Is 9:2Họ mừng vui trước nhan Ngài

Is 12:3   3 Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Is 14:7   7 Toàn cõi đất nghỉ ngơi yên hàn, người người reo vui hớn hở.

Is 24:14   14 Chúng ta hãy cất tiếng vui mừng tôn vinh ĐỨC CHÚA.

Is 25:9   Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ.”

Is 30:29   
Lòng chan chứa niềm vui, tiến về núi ĐỨC CHÚA, về núi đá của Ít-ra-en.

Is 35:1   1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,

Is 35:10   10 Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Is 35:10 Chúng con sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.

Is 41:16   Còn ngươi, vì ĐỨC CHÚA, sẽ mừng vui hoan hỷ,
vì Đức Thánh của Ít-ra-en, sẽ hãnh diện, tự hào.

Is 54:13   13 Con cái ngươi, ĐỨC CHÚA đều dạy dỗ,
chúng sẽ được vui hưởng thái bình.

Is 58:14   ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA làm niềm vui,

Is 60:5   5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ,

Is 60:15   Ta sẽ làm cho ngươi thành niềm hãnh diện đến muôn đời,
thành nguồn vui qua muôn thế hệ.

Is 61:7   7 Anh em đã lãnh gấp đôi phần tủi nhục,
anh em sẽ được lãnh gấp đôi
và sẽ được niềm vui vĩnh cửu.

Is 64:4   4 Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui

Is 65:13   13 Vì thế, Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán như sau :
này đây các tôi tớ của Ta sẽ vui mừng,

Is 65:14   14 Này đây các tôi tớ của Ta sẽ reo vui, lòng chứa chan hoan lạc,

Is 65:18   18 Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan
vì những gì chính Ta sáng tạo.
Is 65:18  Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ
và dân ở đó thành nỗi vui mừng.

Gr 15:16   16 Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
Gr 15:16 Lời Ngài làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,

Gr 31:13   Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ,
và sau cảnh sầu thương,
sẽ cho họ được an ủi vui mừng.

Ge 2:21  hãy hoan hỷ vui mừng,
vì ĐỨC CHÚA đã làm những việc lớn lao.

Ge 2:23   23 Hỡi con cái Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ
vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em,.

Xp 3:14   14 Reo vui lên,
hò vang dậy đi nào, con cái Chúa !

Xp 3:17   Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.

Dr 2:14   14 “Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò,
vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,

Dr 8:5   5 Tại các quảng trường trong thành phố,
đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa.

Dr 9:9   9 Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ !
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò !

Dr 10:7   lòng chúng con sẽ vui mừng vì ĐỨC CHÚA.

Ml 2:17   . Chính Chúa lấy làm vui thích ở giữa chúng con.

Mt 5:12   12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Mt 25:21   Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’

Lc 1:47   47 thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Lc 6:21   “Phúc cho anh em
là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.

Lc 6:23   23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Lc 12:32   32 “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.

Ga 16:20   20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Ga 16:22   Lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.

Ga 16:24   Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

Ga 20:20   Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

Cv 2:28   28 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan.

Cv 8:8   8 Trong thành, người ta rất vui mừng.

Cv 14:17   Thiên Chúa cho các bạn được no lòng, được an vui.”

Cv 16:34   Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

Rm 7:22   22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa ;

Rm 12:8   Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.

Rm 12:12   12 Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.

Rm 12:15   15 vui với người vui, khóc với người khóc.

Rm 15:10   Hỡi anh em, hãy vui mừng với dân Thiên Chúa !

Rm 15:13   13 Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.

Rm 15:32   32 Như thế, tôi sẽ vui mừng đến với anh em và được nghỉ ngơi giữa anh em

1Cr 12:26   Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.

1Cr 13:6   6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.

2Cr 1:24   chúng tôi góp phần tạo niềm vui cho anh em, bởi vì đức tin của anh em đã vững rồi.

2Cr 2:3   tôi xác tín rằng niềm vui của tôi cũng là niềm vui của tất cả anh em.

2Cr 6:10   10 coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ ;

2Cr 6:10   coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có ;

2Cr 6:10   coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả.

2Cr 7:4   Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó.

2Cr 7:16   16 Tôi vui mừng vì trong mọi sự tôi có thể tin cậy anh em.

2Cr 8:2   2 Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui ;

2Cr 8:2   giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại.

2Cr 9:7    ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.

2Cr 12:9   Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.

2Cr 12:10   10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.

2Cr 12:15   15 Phần tôi, tôi rất vui lòng tiêu phí tiền của, và tiêu phí cả sức lực lẫn con người của tôi vì linh hồn anh em. Phải chăng vì yêu mến anh em nhiều hơn mà tôi được yêu mến ít hơn ?

2Cr 13:11   11 Ngoài ra, thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện.

2Cr 13:11   Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà.

2Cr 13:11   Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.

Ep 6:7   7 Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, chứ không phải người ta.

Pl 1:4   4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy,

Pl 2:2    hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.

Pl 2:17   thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em.

Pl 2:18   18 Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi.

Pl 2:29   29 Vì Chúa, anh em hãy hết sức vui mừng đón tiếp và quý trọng mọi người

Pl 3:1   1 Vả lại, thưa anh em, anh em hãy vui mừng vì Chúa.

Pl 4:1   1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi.

Pl 4:1   Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy.

Pl 4:4   4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em !

Pl 4:10   10 Nhờ Chúa, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với nhau thật là thắm thiết.

Cl 1:12   12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.

Cl 1:24   24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em.

Cl 2:5   5 Tuy xa cách về thể xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần,

Cl 2:5   Tôi vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin vào Đức Ki-tô.

1Tx 1:6   anh em hãy đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban :

1Tx 5:16   16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi

Plm 1:7   tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi, khi thấy đức bác ái của anh em

Dt 13:17    anh em hãy vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở,

Gc 1:1   Chúc anh em được an vui mạnh khoẻ !

Gc 1:2   2 Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều.

Gc 5:13   13 Ai trong anh em đau khổ ư ? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng ? Người ấy hãy hát thánh ca.

1Pr 1:6   6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách.

1Pr 1:8   8 Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang,

1Pr 4:13   13 Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ.

3Ga 1:4   4 Không có gì làm tôi vui sướng bằng khi nghe biết anh em sống trong sự thật.

Kh 19:7   7 Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh,

Br 3:13   13 Nếu anh em cứ bước đi theo đường Đức Chúa,
hẳn muôn đời anh em đã được an vui.

Br 4:29   chính Chúa sẽ giải thoát mà ban cho anh em niềm vui vĩnh cửu.

Br 4:36   Hãy nhận ra niềm vui đang đến,
niềm vui Thiên Chúa gửi cho ngươi.

Br 5:5   Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui.

Hc 1:12   12 Kính sợ Đức Chúa khiến tâm hồn sung sướng,
cho con người được hoan hỷ mừng vui
và an khang trường thọ.

Hc 1:23   23 Ai kiên trì chịu đựng một thời gian,
thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy.

Hc 2:9   9 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.

Hc 3:5   5 Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái,
khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe.

Hc 6:31   31 Con sẽ mặc lấy khôn ngoan như áo choàng rực rỡ,
đội lên đầu như triều thiên biểu lộ niềm vui.

Hc 13:26   26 Nét mặt vui tươi là dấu chỉ một tâm hồn hạnh phúc.

Hc 15:6   6 Anh em ấy sẽ được sung sướng,
được vui mừng như đội triều thiên,
và thừa hưởng danh thơm đến muôn đời.

Hc 26:4   4 Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui,
lúc nào nét mặt cũng tươi cười.

Hc 30:16   16 Không của cải nào bằng sức khoẻ của thân xác,
chẳng vui sướng nào hơn niềm vui của con tim.

Hc 30:22   22 Tâm hồn sướng vui thì con người giàu sức sống,
niềm vui sẽ kéo dài tuổi thọ.

Hc 32:2   2 Chu toàn mọi bổn phận xong,
con hãy yên vị và chung vui với mọi người,

Hc 35:8   8 Dâng cúng chi, cũng phải giữ nét mặt tươi cười ;
dâng hiến của thập phân, hãy hân hoan vui vẻ.

Hc 35:23   23 Sẽ đến lúc Người phân xử cho dân Người,
khiến họ vui mừng vì được Người thương xót.

Hc 40:14   14 Người rộng tay làm phúc ắt sẽ được vui mừng ;

Kn 9:12   12 Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa,

*

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: