BÍ TÍCH TÌNH YÊU và HIỆP NHẤT

 Chúng ta đang đi gần đến những ngày cuối của NĂM THÁNH THỂ.

Kết thúc Năm Thánh Thể, tất nhiên   không có nghiã là giảm đi, nhưng trái lại càng giúp chúng ta thêm lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể  và việc tìm hiểu càng ngày càng sâu xa hơn  về Tình Yêu của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.

 Năm Thánh Thể đã khởi đầu với Đại Hội Thánh Thể lần thứ 48 tại  Guadalajara (Mexico) (Từ ngày 10  đến ngày 17 tháng 10,  2004) và sẽ kết thúc với khóa họp  thông thường  của Thượng Hội Đồng  Giám Mục tại Rôma (ngày 29 tháng 10, 2005).

 Đã có nhiều cuộc hội thảo học hỏi về Mầu Nhiệm  Thánh Thể, cũng như các Giờ Thánh  ở các nơi. Nhiều Nhà Thờ tại Hoa Kỳ đã có những giờ “Chầu Thánh Thể 24/24”. Tất cả đều để giúp  mọi  người  chúng ta  thêm lòng sùng kính Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể  và ý thức mạnh mẽ hơn về sự “HIỆN DIỆN THỰC SỰ” của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể và ‘ Sống Mầu nhiệm Thánh Thể’ trong cuộc sống hàng ngày.  Đó là một  trong những  điểm  quan trọng Đức  Giáo Hoàng  Gioan Phaolô II đã nói đến trong  Thư Mục Vụ “Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể” (Ecclesia  de Eucharistia) ( ngày 17-4-2003) , cũng như trong Tông Thư  “Bí Tích Thánh Thể  và Công Cuộc Truyền Giáo”   (Chúa Nhật Truyền Giáo 24-10-2004)  và  được Đức Đương Kim Giáo Hoàng  Bênêđíctô XVI  nhấn mạnh đến trong Bài Nói Chuyện của Ngài với các Đức Hồng Y sau Thánh Lễ buổi sáng ngày 20-4-2005 (ngay sau ngày Ngài được chọn lên ngôi vị Giáo Hoàng).

Căn cứ vào các  Tài Liệu trên đây, chúng ta có thể nêu lên một số  điểm cụ thể sau đây để chúng ta dể dàng “ Sống Đời Sống Thánh Thể” trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta:

VỀ SỰ HIỆN DIỆN THẬT SỰ của Chúa Giêsu trong Hình Bánh và Hình Rượu: Đó là một ‘Mầu Nhiệm Đức Tin’ (Mysterium Fidei). Trong lời Truyền Phép trong Thánh Lễ, vị Chủ tế đọc: “Tất cả các con cầm lấy mà ăn: nầy là MÌNH THẦY …  Tất cả các  con  cầm lấy  mà uống: nầy là chén MÁU THẦY…”. Sau đó Ngài đọc: Đây là Mầu Nhiệm Đức TinĐể nhấn mạnh điều đó, ĐGH Bênêđíctô XVI nói “ Tôi kêu gọi mọi người trong những ngày tháng sắp tới hãy tăng cường tình yêu  và sự tôn sùng  Chúa Giêsu Thánh Thể  và hãy bày tỏ một cách can đảm và rõ ràng  sự Hiện Diện Thật Sự (the Real Presence) (của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể)… Do đó, các việc cử hành kính Chúa Giêsu Thánh Thể phải được “nghiêm tran, xứng đáng” để giúp chúng ta ý thức hơn và  “được kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu Thánh Thể …” (Bài nói chuyện đầu tiên…)

BÍ TÍCH THÁNH THỂ và CHỨC LINH MỤC

Đối với các LINH MỤC, ĐGH Bênêđíctô XVI mời gọi: “ Chức Linh Mục đã phát xuất từ  “Bữa Tiệc Ly” đi đối với  Bí Tích Thánh The. Điều này đã được Đức  Gioan Phaolô II, vị tiền nhiệm của tôi, nhấn mạnh nhiều lần. “ Đời sống Linh Mục phải đặc biệt mang hình ảnh của Chúa Giêsu Thánh Thể !” Ngài đã viết như thế trong thư Mục Vụ cuối cùng  của Ngài về ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Việc cử hành  một cách đạo đức, Thánh lễ hàng ngày, trung tâm của  đời sống và sứ vụ Linh Mục, sẽ góp phần vào mục đích đó.”  Điểm này đã được ĐGH Gioan Phaolô II  nhấn mạnh :   “Hy Tế Thánh thể  là trung tâm và cội nguồn của toàn thể đời sống Linh Muc  (CĐ Vaticano II). Vì thế, người ta hiểu được tầm quan trọng cho đời sống thiêng liêng của các Linh Mục, cũng như cho lợi ích của Giáo hội và thế giới, nơi việc thực thi lời khuyên của Cộng Đồng  là  cử hành Bí tích Thánh Thể hàng ngày, ‘dù việc cử hành không  thể có giáo dân  hiện diện, vẫn là hành động  của Chúa Kitô và Giáo Hội’. Bằng cách nầy, linh mục mới đủ sức thắng vượt được tất cả những căng thẳng làm cho mình bị phân tán trong cuộc sống; mới tìm thấy trong Hy Lễ Thánh Thể, trung tâm đích thực của đời sống và tác vụ linh mục, sinh lực  thiêng liêng cần thiết để đương đầu  với những công việc mục vụ  đa dạng. Nhờ thế, những ngày sống của linh mục sẽ  thực sự trở nên Thánh Thể.” (Tông Thư GH và BT TT)

 BÍ TÍCH THÁNH THỂ và BÍ TÍCH HÒA GIẢI:

Chúng ta được “hiệp nhất  trọn vẹn với Chúa Giêsu Thánh Thể khi chúng ta lên rước Mình Máu Thánh Chúa (thường được gọi là ‘Rước Lễ’). Nhưng  chúng ta chỉ có thể  rước  Chúa Giêsu Thánh Thể, khi  chúng ta  có tâm hồn yêu thương, trong sạch và hòa hợp (hòa hợp với Thiên Chúa và hòa hợp với nhau). Nhưng là những con người yếu đuối, dể sa ngã và hay bất hòa, chúng ta cần  đến với Chúa qua Bí Tích Hòa Giải (thường được gọi là phép Giải tội). Vì thế trong Thư Mục Vụ ; “Giáo Hội từ Bí Tích Thánh Thể “ ĐGH Gioan  Phaolồ II   nhắc nhở: “BÍ TÍCH THÁNH THỂ  và BÍ TÍCH HÒA GIẢI là hai Bí tích được liên kết mật thiết với nhau. Nếu Thánh Thể  hiện tại hóa Hy Lễ cứu độ của Thập Giá, không ngừng lưu truyền  bằng bí tích, thì điều đó có nghĩa là từ Bí Tích  Thánh Thể   phát xuất một cuộc hoán cải liên tục, đáp lại tu chính bản thân lời khuyến cáo  mà Thánh Phaolồ nói  với các tín hữu thành Côrintô: ‘Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi  nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa!’ (2Co.5, 20). Nếu một  người  công giáo mang trong tâm hồn gánh nặng của một tội trọng, thì cuộc hành trình hối cải  qua Bí tích Hòa Giải, trở thành một  bước đường bó buộc  phải đi qua, để có thể tham dự hoàn toàn vào Hy Tế Thánh Thể.”    Ngài cũng đã nhắc lại lời chỉ dẩn  trong  sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo: “Ai biết mình đang mang tội trọng, thì  phải lãnh nhận  Bí Tích Hòa Giải  trước khi đến  Rước Lễ ” và lời  khuyến cáo nghiêm khắc của  Thánh Phaolồ :   “ Ai nấy phải  tự xét mình , rồi hãy ăn Bánh và uống Chén nầy” (1 Cor. 11, 28), “ Nếu ai biết mình đang ở trong tình trạng tội trọng, thì phải xưng  thú tội mình trước đã.”,  “Bất cứ ai ăn Bánh  hay uống Chén của Chúa  cách bất xứng, thì cũng phạm đến  Mình và Máu  Thánh Chúa “ (1Cor. 11, 27)

BÍ TÍCH THÁNH THỂ là BÍ TÍCH TÌNH YÊU VÀ HIỆP NHẤT: 

Đức đương kim Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI trong Bài Nói Chuyện trên đây, nhắc nhở:” Bí Tích Thánh Thể  làm cho Chúa Giêsu Phục Sinh luôn hiện diện và hiện ban  chính mình cho chúng ta, trong khi mời gọi chúng ta  đến tham dự Bàn Tiệc Mình và Máu Thánh Ngài. Sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu Thánh Thể  làm nảy sinh ra đặc tính của đời sống Giáo Hội: là sự hiệp thông giữa các tín hữu, là sự quyết tâm rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng, là lòng nhiệt thành trong các công việc Bác Ái đối với mọi người, nhất là những người nghèo khó và bé mọn…Được nuôi dưỡng  và nâng đở bằng Bí Tích Thánh Thể , người Công Giáo  sẽ không thể không  cảm thấy được thúc đẩy  để sống hiệp nhất hoàn toàn , như Chúa Giêsu đã ước nguyện trong  Bửa Tiệc Ly.”

Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Tình Yêu và Hiệp Nhất cũng mời gọi và nhấn mạnh đến  BỔN PHẬN THỜ PHƯỢNG CHÚA TRONG NGÀY CHÚA NHẬT, ngày kỷ niệm Chúa Phục Sinh.  ĐGH Phaolô II  viết  trong  GH và BTTT: “ Sự cổ động đặc biệt  hữu hiệu cho sự Hiệp nhất , đặc điểm của Bí Tích Thánh Thể , là một trong  những lý do của tầm quan trọng Thánh Lễ Chúa Nhật. Về phương diện này và vì những lý do, đã khiến cho  việc đi lễ ngày Chúa nhật  trở nên cần thiết  cho đời sống Giáo Hội và của các tín hữu, tôi đã  bàn rất nhiều trong Tông Thư  “Ngày Của Chúa” (Dies Domini) về sự Thánh Hoá ngày Chúa Nhật . Tôi đã nhắc lại rằng: đối với các tín hữu, đi dâng Lễ (Ngày Chúa Nhật)  là một nghiã vụ cần thiết, trừ khi có những ngăn trở  nghiêm trọng. Vì thế các  vị chủ chăn có bổn phận  tương ứng để tạo những điều kiện thuận lợi cho các tín hữu có thể giữ huấn giới trên đây (đi Lễ ngày Chúa Nhật). Gần đây nhất, trong Tông thơ  “Bước Vào Thiên Niên kỷ  Mới” nhằm chỉ ra  đường hướng mục vụ cho  Giáo Hội  vào đầu Thiên Niên Kỷ III, tôi muốn làm nổi bật  cách đặc biệt Thánh Lễ Chúa Nhật, nhấn mạnh vì sao Thánh Lễ Chúa Nhật  có tác dụng tạo nên sự hiệp thông. Tôi đã viết: Bí Tích Thánh Thể  là nơi đặc biệt  để sự hiệp thông  luôn được loan báo  và gìn giữ. Đúng thế, nhờ tham dự vào  Bí Tích Thánh Thể,  Ngày Của Chúa  cũng trở nên  Ngày Của Giáo Hội. Như thế Giáo Hội có thể  thực hiện một cách hiệu quả  vai trò của  Bí Tích Hiệp Nhất.”   Gìn giữ cũng như phát triển sự hiệp nhất trong Giáo Hội là một trách nhiệm của  mỗi tín hữu, và chính trong Thánh Thể, Bí Tích Hiệp Nhất của Giáo hội, các tín hữu  tìm thấy một môi trường để thể hiện niềm khát vọng  hiệp nhất..”.   Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh: “ Hơn tất cả, công việc này thuộc trách nhiệm đặc biệt của các Chủ Chăn, tùy theo cấp bậc và nhiệm vụ của mình trong Giáo Hội.”. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolồ  viết cho tín hữu thành Côrintô: Khi chúng ta chia sẽ Bánh Thánh, đó chẳng phải là được dự phần vào thân thể Chúa Kitô sao? Bởi vì, chỉ một tấm Bánh  mà  chúng ta  được  chia sẽ cũng một  Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta  cũng chỉ là một thân thể!” (1 cor. 10,16-17)  Ngài cũng nhắc đến lời  Chủ Tế đọc  trong Kinh Nguyện  Thánh Thể III: “Khi chúng con được Mình và Máu Con Cha nuôi dưỡng và được tràn đầy Thánh Thần của Ngài, xin cho chúng con  được trở nên cùng  một thân thể và một tinh thần trong Chúa Kitô.”

Sự hiệp nhất đặc biệt được biểu lộ khi chúng ta cùng đứng lên  (thường có thói quen nắm tay nhau) và cùng đọc kinh Chúa Giêsu đã dạy chúng ta ; ‘ Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời…’,  sau đó chúng ta  chúc bình an cho nhau, thường bằng cách bắt tay nhau một cách thân thiện biểu lộ sự hòa hợp yêu thương trước khi chung cùng nhau lên Hiệp Lễ (Rước Lễ) , để ‘chia sẽ cùng một Bánh Thánh và cùng một Chén Thánh!’ Mong rằng khi chúng ta  chúc bình an cho nhau, chúng ta không làm ‘lấy lệ’, hoặc làm cách lạnh lùng,  hoặc chỉ để ‘vui đùa’ …,  nhưng với  tất cả tấm lòng thành thực yêu thương của những người con của Chúa,  anh chị em trong cùng  một gia đình.

 BÍ TÍCH THÁNH THỂ và CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO:  

Sau cùng, chúng ta cũng không quên tính cách truyền giáo trong Bí tích Thánh Thể . Trong  Tông Thơ “ Bí Tích Thánh Thể và Công Cuộc Truyền Giáo”, ĐGH Gioan  Phaolồ II nhấn mạnh: “Bí Tích Thánh Thể xây dựng Hội Thánh và Hội Thánh  thực hành Bí Tích Thánh Thể… Sau Thánh Lễ, vị Chủ tế chia tay Cộng Đoàn  với lời “Ite, Missa Est!” “ Thánh Lễ đã  xong, anh chị em hãy ra đi!”. Mọi người hãy cảm thấy được sai đi  như là Những NhàThừa Sai của Bí Tích Thánh Thể’  để đem đến các nơi hồng ân lớn nhất mà họ đã được lãnh nhận. Thực tế là bất kỳ ai đã được gặp gỡ Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể không thể không công bố tình yêu  xót thương của Đấng Cứu Thế  bằng chính cuộc đời của mình.” Trong thơ Mục vụ Giáo Hội Từ Thánh Thể, có đoạn ĐGH  cũng  nhắc đến tính cách ‘ hiệp thông và  phục vụ’ của Bí Tích Thánh Thể, khi nhắc đến việc Chúa Giêsu đã rữa chân cho các Tông Đồ trước khi Ngài lập Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh; sau đó ĐGH viết: “ Loan truyền việc Chúa chịu chết  cho tới khi Chúa lại đến (1Cor. 11,26) đòi buộc những ai tham dự vào Tiệc Thánh Thể  phải cương quyết dấn thân biến đổi đời mình, để một cách nào đó  cuộc sống ấy hoàn toàn trở thành ‘Thánh Thể’. Chính hoa quả  của sự biến đổi đời mình  và sự dấn thân biến đổi thế giới  theo đường lối Tin Mừng, làm sáng tỏ tính cách cánh chung  của việc cử hành Bí tích Thánh Thể  và của tất cả  đời sống Kitô Giáo: Lạy Chúa Giêsu xin ngự đến (Kh. 22,20)”

Khi cùng nhau ‘lên đường’ chúng ta  đừng quên cùng ‘lên đường ‘ với Mẹ Maria, mà Đức Gioan Phaolô II gọi là “Người Phụ Nữ của Thánh Thể” và là ‘NHÀ CHẦU (Tabernacle)  đầu tiên trong lịch sử’. Trong Tông thư  “Bí Tích Thánh Thể và Công Cuộc Truyền Giáo”, ĐGH nhắc lại lời Ngài đã viết  trong  Tông Thư  Giáo Hội từ Bí Tích Thánh Thể: “Ngắm nhìn Đức Maria, chúng ta biết được  quyền năng biến đổi  hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Nơi Mẹ, chúng ta thấy thế giới được canh tân trong tình yêu. Mẹ   Maria, ‘Nhà Chầu’  đầu tiên trong lịch sử, sẽ chỉ cho chúng ta thấy Chúa Kitô và đem đến cho chúng ta  chính Chúa Kitô, Ngài là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống (Gio. 14,16). Nếu ‘Hội Thánh’ và ‘Bí Tích  Thánh Thể’ được hiệp nhất không thể tách rời, thì cũng có thể áp dụng điều này cho sự hiệp nhất giữa Mẹ Maria và Bí Tích  Thánh Thể”.

Như vậy, sau khi đã được  thông hiệp với nhau và  nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Chúa , chúng ta được thêm kiên cường về Đức Tin, Tình yêu  và tinh thần  Hiệp Nhất. Chúng ta  ra đi , cùng với Mẹ Maria ,  đi về các môi trường sống  hàng ngày (gia đình , học đường , xưởng thợ,  xí nghiệp v.v…) để đem Tin Mừng Tình thương của Chúa đến cho mọi người và mọi nơi. Chúng  ta cùng chung tay xây dựng hạnh phúc và hòa bình cho  gia  đình và  thế giới chúng ta!

“Thánh Lễ đã hết chúng  con ra về,
Tâm tư  hân hoan reo mừng trong Chúa .
Thánh Lễ nối kết chúng  con  nên một,
Ra  đi chung xây cuộc đời  bác ái! 
Xin tạ ơn Chúa muôn đời,
Chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời!”  (Kim Long)

Lm. Anphong Trần Đức Phương

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: