Đàng Thánh Giá và Gia Đình

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội thiên hạ.

Chặng thứ nhất: Quan Philatô luận giết  Đức Chúa Giêsu

Lời Chúa theo thánh Luca: “Ông Philatô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì  tội bạo động và giết người. Còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn” (Lc 23,24-25)

Gia đình: Đã bao lần mình đóng vai trò của Philatô, kết án lẫn nhau bằng nhiều hình thức. Từ lời nói đến hành động; cách công khai hay âm thầm. Mái ấm gia đình dần dần bị ta biến thành toà án, thành pháp trường. Ta hãy lên án chính mình thay vì kết án tội nhau, để chính mình và những thành viên khác được bình an, bề ngoài cũng như bề trong, thân xác cũng như tâm hồn.

Cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là vua cả trên trời dưới đất/ là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời/ mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nhơ dường ấy/ Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội cho đáng/ để được Chúa Con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

 

Lời Chúa theo thánh Gioan: “Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha” (Ga 19, 16-17).

Gia đình: Mỗi thành viên đều có trách nhiệm. Là cha mẹ hay con cái, là anh chị hay các em, đôi khi vô tình hoặc cố ý tạo nên những thánh giá cho nhau. Xin cho từng thành viên biết chia sẻ vui buồn, biết vác đỡ gánh nặng của nhau bằng những hành động tế nhị, bằng nụ cười cảm thông, bằng ánh mắt nhân ái dịu hiền…

Cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra/ cùng vác thánh giá nặng vì tội chúng con./ Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con/ như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu/ mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

 

 

Lời Chúa theo thánh Maccô: “Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: Hãy nói tiên tri đi! Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi” (Mc 14,63-65).

Gia đình: Con Thiên Chúa làm người, để cho loài người trở nên con Thiên Chúa. Nếu các gia đình biết theo gương gia đình Thánh gia, thì mái nhà sẽ trở thành mái ấm. Nơi đây có Chúa, có Mẹ, có mọi người thân. Và đây, cũng là nơi nương tựa, chỗ chia vui sẻ buồn. Mọi người muốn ở lại, ở lâu. Còn khi đi xa thì mong mau trở về với những người thân yêu này. Nhưng thực tế lại khác. Biết bao lần khung cảnh Chúa chịu nhục nhã, đau thương, bị khạc nhổ, bị đánh đập, bị chống đối nghi ngờ vẫn diễn lại trong các gia đình. Xin cho mọi người đừng giống người xưa là làm hại nhau, hại Chúa.

Cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó/ cùng chịu nhịn đói vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống đất./ Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết/ chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

 

 

Lời Chúa theo thánh Gioan: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,24-27).

Gia đình: Thật đẹp cho tình mẹ con. Thật đẹp cho tình mẫu tử. Mẹ Maria luôn đồng hành trên đường đời con mình. Khi vui như đi hội Giêsrusalem, hạnh phúc như ở Cana, náo nhiệt như Caphacnaum, thầm lặng như Nagiaret, buồn đau như ở Canvê. Có con là có mẹ, có mẹ là có con. Tạ ơn Chúa đã cho mỗi người chúng con người mẹ tuyệt vời là Maria. Xin cho mỗi gia đình trong xứ đạo chúng con, luôn sùng kính Mẹ, cùng Mẹ với Mẹ và trong Mẹ, chúng con đến với Chúa Giêsu trong tất cả tin yêu phó thác. Xin cho chúng con được nghe lại Lời Chúa Giêsu nói xưa: “Thưa Bà đây là con Bà” và: “Đây là Mẹ con”.

Cầu nguyện: Lạy ơn Đức Mẹ! Khi trước thấy con ra đời thì Thiên Thần hát mừng/ mà rầy thấy con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết/ thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy./ Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn/ và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ năm: Ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu

 

 

Lời Chúa theo thánh Marcô: “Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simôn, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ” (Mc 15,21-22).

Gia đình: Lúc khó khăn mới biết ai là bạn ta. Trong lúc Chúa Giêsu đau đớn thân xác cùng cõi lòng, mà không thấy các tông đồ đâu, trừ Simon ngoại giáo, người vác đỡ thánh giá Chúa. Có biết bao khó khăn, chao đảo trong gia đình về học vấn, nghề nghiệp, tình duyên, tình cảm, tình yêu, kinh tế… Đã có nhiều thành viên chạy trốn trách nhiệm. Không đồng lòng hợp sức để lèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió hiểm nguy. Xin Chúa cho mỗi người chúng con nhìn vào Simon mà bắt chước, để giống như ông, biết gánh đỡ gánh nặng của nhau, cho nhau, vì nhau.

Cầu nguyện: Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết thì nó bắt ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu/ Thương ôi! Nào con chiên Chúa tôi đâu hết/ mà để thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy?/ Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng/ như vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ sáu: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lột mặt

 

 

Lời Chúa theo thánh Luca: “Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu” (Lc 23,27-28).

Gia đình: Xin cho mỗi người biết vượt qua chính mình, lột bỏ khuôn mặt lạnh nhạt, vô cảm với nhau. Biết gắng sức làm cho hình ảnh bà Veronica sống lại trong mỗi gia đình, bằng những hành động cụ thể đầy tình bác ái và yêu thương. Để gia đình luôn là trung tâm tình yêu và tình cảm, bao dung thương xót và thứ tha.

Cầu nguyện: Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ/ một mến Đức Chúa Giêsu mà thấy cả và mình máu chảy ra/ thì trao khăn cho người lột mặt đi./ Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con như in vào khăn bà Veronica/ cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho chọn.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

 

 

Lời Chúa theo thánh Gioan: “Vậy, Đức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Philatô nói với họ: Đây là người! Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá ! Ông Philatô bảo họ: Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy” (Ga 19,5-6).

Gia đình: Phim ảnh, sách báo xấu, cùng mọi thứ thói đời như số đề, rược chè, hút chích, trai gái, đánh nhau, cướp giựt, ghen tương, lừa lọc, gian dối, bất trung từ từ đi vào lòng người. Chúng như loại sâu mọt gặm nhấm hết tình người, tình nghĩa, lương tâm của đủ mọi thành phần, từng cấp bậc, mọi lứa tuổi. Nhất là tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, thích hưởng thụ mà không muốn trách nhiệm, đầu tư làm việc hay học hành. Nền tảng gia đình như cây cổ thụ thì giờ đã bị nghiêng dần, bị tróc gốc, gẫy cành, trụi lá. Đó nền tảng luân lý, đạo đức, thuần phong mỹ tục bị suy giảm. Xin cho các gia đình biết cậy dựa vào ơn Chúa, để hướng dẫn con thuyền gia đình tới bến bình an.

Cầu nguyện: Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn/ gượng đi chẳng được thì ngã xuống đất lần nữa/ quân dữ đạp dậy dục đi cho chóng./ Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ tám: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

 

 

Lời Chúa theo thánh Luca: “Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm !” (Lc 23,26-29).

Gia đình: Các tông đồ bỏ chốn, dân chúng kết án, chính quyền và giáo quyền cấu kết để tạo thương đau cho Chúa Giêsu, dù Người luôn yêu quý và cứu giúp họ. Đáng lẽ những cột trụ này phải luôn cộng tác, ủng hộ Chúa hết mình, thì lại trở nên mũi nhọn đạp bước chân Người.

Trái lại, một số phụ nữ chân yếu tay mềm, đối tượng không mấy quan trọng trong xã hội, lại thể hiện tình yêu thật lớn lao và mãnh liệt, họ can đảm đứng ra an ủi Đức Giêsu, khi Ngài lâm cảnh cô đớn và đau đớn. Xin cho mỗi người nhìn đến thân phận đáng thương của mình, biết nhìn vào Chúa đã vì ta thế nào để biết luôn bày tỏ tình cảm đơn sơ chân thành với tất cả lòng đạo đức thánh thiện. Xin cho Giáo hội và mỗi gia đình thoát được cảnh hoang tàn, đổ náy, xuống cấp về mọi mặt xác hồn.

Cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem/ như cha yên ủi con trong cơn khóc lóc./ Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này/ như yên ủi con thành Giêrusalem vậy/ chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ chín:  Đức Chúa Giêsu  ngã xuống đất lần thứ ba

 

 

Lời Chúa theo thánh Gioan: “Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng: Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá ! Ông Philatô bảo họ: Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy. Người Dothái đáp lại: Chúng tôi có Lề Luật; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa” (Ga 19,6-7).

Gia đình: Có nhiều lần các thành viên trong gia đình chủ tâm cắt nghĩa sai luật Chúa, luật Giáo hội, luật lương tâm, để chạy theo tiếng gọi của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ. Đời sống họ xa dần Thiên Chúa, xa dần công bằng và sự thật, họ trở nên khô khan. Thiên Chúa đang ra rời cuộc sống con người, đang chết dần khỏi cuộc sống của ta. Ngài như đang bị ta hô to rằng: “Đóng đinh! đóng đinh nó vào thập giá”. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn tự nhủ với lòng là: hãy trỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ đã gần đến núi Calvariô/ chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết/ thì ngã xuống đất một lần nữa./ Ớ con cháu Adong/ hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết/ chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

 

 

Lời Chúa theo thánh Matthêu: “Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ” (Mt 27,27-28).

Gia đình: Trước khi đến trường, đến nhà thờ, đến tu viện, thì gia đình đã là trung tâm giáo dục về đạo đức, luân lý và nhân cách. Nhưng thực tế, mỗi thành viên đã nên dịp tội, làm cớ vấp phạm cho nhau về lời ăn tiếng nói, về cách ăn nết ở, thiếu tôn trọng và tự trọng. Xin cho mỗi gia đình trong xứ đạo, biết quyết tâm sửa chữa lại nếp sống cũ đã không hợp nghĩa vẹn tình, để những đau khổ giảm dần mà chúng con vẫn làm cho nhau, cho Chúa.

Cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ khi quân dữ toan đóng đinh Đức Chúa Giêsu/ thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn./ Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi trước ma quỷ cám dỗ.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ mười một: Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu

 

 

Lời Chúa theo thánh Gioan: “Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu Cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm” (Ga 23,33-34).

Gia đình: Thế giới hôm nay có bao nhiêu gia đình, thì hầu như cũng có bấy nhiêu đỉnh đồi Canvê. Xưa họ đóng đinh Con Thiên Chúa, thì nay họ vẫn tiếp tục đóng đinh nhau. Những nhát búa của thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Những mũi đinh của lời đay nghiến, nguyền rủa cay độc. Những cái tát và phỉ nhổ của nghi ngờ lẩn tránh, của chối bỏ trách nhiệm. Những mũi đòng của vũ phu cục cằn, của nóng giận thô tục đang làm cho nhau tím mặt, xưng đầu… Thân xác bầm dập, cõi lòng tan nát, tinh thần hoảng loạn, niềm tin sa sút, hy vọng biến mất, nghị lực giảm dần.

Cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu đóng đinh vào thánh giá vì tội con/ xin ban ơn cho con đóng đinh xác thịt con vào thánh giá Chúa con kẻo còn phạm tội nữa.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ mười hai:  Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá

 

 

Lời Chúa theo thánh Matthêu: “Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Êli, Êli, lêma xabácthani, nghĩa là Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi ông Êlia! Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo: Khoan đã, để xem ông Êlia có đến cứu hắn không! Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn” (Mt 27,45-50).

Gia đình: Sống bên nhau nhưng xa lòng, chung giường mà khác mộng. Mỗi người là một thế giới, là một nước riêng. Nhiều nước trong một nước là gia đình. Mặc dù họ vẫn còn sinh hoạt ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ như thường. Họ giống như trái dưa hấu, bề ngoài thật đẹp, nhưng bên trong ruột không còn mầu đỏ đẹp nữa, đã gần thối. Dường như mỗi người lo phấn đấu làm việc, vượt khó, nhưng không phải vì xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng là cho bản thân. Tôi làm, tôi học, tôi sống.

Cầu nguyện: Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi/ thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì./ Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết/ được phó linh hồn trong tay Chúa Con.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ mười ba: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

 

 

Lời Chúa theo thánh Gioan: “Sau đó, ông Giuse, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giuse này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Dothái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giuse đến hạ thi hài Người xuống” (Ga 19,38).

Gia đình: Một Thiên Chúa toàn năng ma quỷ phải khuất phục, sóng gió phải lặng yên, người chết thì sống lại, người què đi được, kẻ câm nói được, người mù được thấy, người bệnh được khỏi, giờ đây, Ngài như bất lực trước sự tàn bạo của con người. Xin cho bậc Cha mẹ và phận làm con cái, biết chuyên tâm làm sống lại lòng đạo đức tôn ti trật tự, trung thành với niềm tin cậy mến. Xin cho chúng con cộng tác với người của Chúa tháo đinh Con ngài khỏi cây Thập giá.

Cầu nguyện: Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đinh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru?/ Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.


Chặng thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

 

 

Lời Chúa theo thánh Luca: “Khi ấy có một người tên là Giuse, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người thành Arimathê, một thành của người Dothái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Philatô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày sabát bắt đầu ló rạng” (Lc 23,50-54)

Gia đình: Con Thiên Chúa nhập thể và nhập thế vì con người. Ngài chấp nhận mọi thương tích và hiến dâng mạng sống để trả lại sự sống cho nhân loại. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình, cha mẹ cũng đương nhiên gánh lấy trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái. Xin cho mỗi cha mẹ luôn hy sinh, dám chết đi bản thân để mưu cầu lợi ích mọi mặt cho người thân yêu của mình là vợ chồng, con cái, đời này cũng như đời sau.

Cầu nguyện: Ông thánh Giuse/ ông thánh Nicôđêmô/ ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu/ lấy thuốc thơm mà xức/ lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá./ Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru?/ Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch cùng lòng vững vàng như hang đá/ và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu cho con dọn mình chịu Mình Thánh/ Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng niệm ở đời này cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng/ Amen.

Nguồn: memaria

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: